repülés
Vállalatfelvásárlás (M&A)

Meggyőződésünk szerint a gazdasági társaságok felvásárlására, fúziójára irányuló ügyletekben történő tanácsadás több a puszta jogi tanácsadásnál. A sikeres tanácsadás előfeltétele azon iparág logikájának és belső dinamikájának megértése....

Részletek

Munkajog

A VJT & Partners nemzetközi szinten elismert munkajogászai kiemelkedő szaktudással és tapasztalatokkal rendelkeznek a munkajogi kérdések széles körében. Ügyfeleink egyöntetű elismerését vívtuk ki azzal, hogy mindig üzleti érdekeik...

Részletek

Jogviták

Nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy a jogviták hatékony kezelése és rendezése kiemelt jelentőséggel bír a gazdasági társaságok cégvezetése számára, ezért mindig szem előtt tartjuk ügyfeleink stratégiai elképzeléseit....

Részletek

Technológia

Munkamódszerünk középpontjában az ügyfél műszaki, technológiai, üzleti elképzeléseinek és céljainak teljes körű megértése, valamint az erre a megértésre alapozott világos, tömör és gyakorlati jogi tanácsok nyújtása áll...

Részletek

Repülés

A VJT & Partners légijogi csapata ebben a speciális iparágban is ad tanácsot ügyfelei számára, amely rengeteg egyedi jellemzővel bír, és ezért a jogi háttér megfelelő ismerete – különösen a versenyjogi és M&A tranzakciók terén – alapvető feltétele a sikernek.

Részletek

Szerződések

Mindig szem előtt tartjuk azt a célt, hogy az általunk készített kereskedelmi szerződéseknek egy lehetséges bírósági felülvizsgálat próbáját is ki kell állniuk. Pontos, de ugyanakkor praktikus jogi szövegeink...

Részletek

Versenyjog

VJT & Partners széles körben ad tanácsokat versenyjogi ügyekben is, legyen szó versenykorlátozó megállapodásokról vagy gazdasági erőfölényes helyzetekről. Kizárólagossági kikötésekkel, versenytilalmi klauzulákkal...

Részletek

Adatvédelem

A magyar adatvédelmi szabályozás egyedülállóan szigorú rendelkezéseinek köszönhetően a multinacionális vállalatok váratlan kihívásokkal néznek szembe, amikor adatfeldolgozót kívánnak igénybe venni...

Részletek

Kiszervezés

Egy üzleti folyamat átstrukturálása, racionalizálása vagy modernizálása során a kiszervezés potenciális előnyei rendszeresen mérlegelésre kerülnek. Irodánk ezen előnyök maradéktalan kiaknázásában nyújt segítséget...

Részletek

Kockázati tőke

Irodánk hosszú ideje a magyarországi kockázati tőkebefektetési iparág élvonalába tartozik. Az évek során felhalmozott tapasztalatunk alapvető fontosságú ahhoz, hogy ügyfeleinknek testre szabott szolgáltatást nyújtsunk...

Részletek

Szabályozás

Sikeres és hosszútávú ügyfélkapcsolatot ápolunk számos olyan piaci szereplővel – elsősorban pénzügyi szolgáltatókkal és elektronikus hírközlési szolgáltatókkal --, akik az erősen szabályozott iparágakban meghatározó...

Részletek

Repülés

Magyarország Európai Uniós tagságának és közép-kelet európai régión belüli kiváló földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően egyre vonzóbb a repülés, és a repülőgépipar szereplői számára. Ezt tovább erősíti, hogy az Egységes Európai Égbolt révén Magyarország részese lehet az egész EU-ra kiterjedő, közel 500 millió lehetséges utast magában foglaló piacnak.

Ebben a nemzetközi iparágban a verseny különösen erős. A szereplőknek ráadásul nem pusztán a magyar, hanem az uniós és egyéb nemzetközi előírásoknak is meg kell felelniük. A VJT & Partners légijogi csapata ebben a speciális, rengeteg egyedi jellemzővel bíró iparágban ad tanácsot ügyfeleinek. A jogi háttér megfelelő ismerete ebben a szektorban – különösen a versenyjogi és M&A tranzakciók terén – alapvető feltétele a sikernek.

Szakértőink nagy gyakorlattal rendelkeznek mind a versenyjog, mind az M&A tranzakciók területén, és professzionális segítséget nyújtanak az ügyfeleknek, ha a repülős iparágban szembesülnek ilyen jogi kihívásokkal. Mindent megteszünk azért, hogy ügyfeleink jogszerűen elérjék üzleti céljaikat.

Irodánk jogi támogatást nyújt egyéb repülőgép-ipari ügyekben is. A VJT & Partners szakértői jogi képviseletet nyújtanak a Nemzeti Légügyi Hivatal előtti eljárásokban, mint például a zálogjog légi járműre történő bejegyzésében, vagy a lajstromjel törlése iránti kérelemben. Magasan képzett csapatunk légijármű üzemeltetők képviseletét is ellátta olyan kártérítési perben, melyet a repülés közben bekövetkezett személyi sérülésből eredő károk miatt indítottak, illetve képviseltük ügyfeleinket olyan egyéb, utas jogi ügyekben is, ahol szintén meghatározó szereppel bír az uniós jog és annak alkalmazása.

A VJT & Partners kiterjedt gyakorlatát tudja ügyfelei rendelkezésére bocsátani a repülés nemzetközi környezetében, hiszen szaktudásunk a polgári és kereskedelmi jogi kérdésektől a szabályozási kérdésekig terjedően a légi jog számos területét felöleli.

 

Elsődleges kapcsolat: Lovretity András

András LovretityNemzetközi és más ügyvédi irodáknál megszerzett M&A tudása mellett András a légi közlekedési iparág jogi szakértőjévé is vált. Több mint 8 éven át adott jogi tanácsokat a Budapest Airport részére különböző projektekben és egyéb, kiemelt kereskedelmi ügyekben. Levél Lovretity Andrásnak

 +36 1 501 9900