felszámolási és csődjog

 

Vállalatfelvásárlás (M&A)

Meggyőződésünk szerint a gazdasági társaságok felvásárlására, fúziójára irányuló ügyletekben történő tanácsadás több a puszta jogi tanácsadásnál. A sikeres tanácsadás előfeltétele azon iparág logikájának és belső dinamikájának megértése....

Részletek

Munkajog

A VJT & Partners nemzetközi szinten elismert munkajogászai kiemelkedő szaktudással és tapasztalatokkal rendelkeznek a munkajogi kérdések széles körében. Ügyfeleink egyöntetű elismerését vívtuk ki azzal, hogy mindig üzleti érdekeik...

Részletek

Jogviták

Nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy a jogviták hatékony kezelése és rendezése kiemelt jelentőséggel bír a gazdasági társaságok cégvezetése számára, ezért mindig szem előtt tartjuk ügyfeleink stratégiai elképzeléseit....

Részletek

Technológia

Munkamódszerünk középpontjában az ügyfél műszaki, technológiai, üzleti elképzeléseinek és céljainak teljes körű megértése, valamint az erre a megértésre alapozott világos, tömör és gyakorlati jogi tanácsok nyújtása áll...

Részletek

Repülés

A VJT & Partners légijogi csapata ebben a speciális iparágban is ad tanácsot ügyfelei számára, amely rengeteg egyedi jellemzővel bír, és ezért a jogi háttér megfelelő ismerete – különösen a versenyjogi és M&A tranzakciók terén – alapvető feltétele a sikernek.

Részletek

Szerződések

Mindig szem előtt tartjuk azt a célt, hogy az általunk készített kereskedelmi szerződéseknek egy lehetséges bírósági felülvizsgálat próbáját is ki kell állniuk. Pontos, de ugyanakkor praktikus jogi szövegeink...

Részletek

Versenyjog

VJT & Partners széles körben ad tanácsokat versenyjogi ügyekben is, legyen szó versenykorlátozó megállapodásokról vagy gazdasági erőfölényes helyzetekről. Kizárólagossági kikötésekkel, versenytilalmi klauzulákkal...

Részletek

Adatvédelem

A magyar adatvédelmi szabályozás egyedülállóan szigorú rendelkezéseinek köszönhetően a multinacionális vállalatok váratlan kihívásokkal néznek szembe, amikor adatfeldolgozót kívánnak igénybe venni...

Részletek

Finanszírozás

Ügyvédeink számottevő tapasztalattal rendelkeznek a finanszírozási ügyletek széles körét illetően, így különösen projektfinanszírozás, film- és akvizíciós finanszírozással kapcsolatos jogi tanácsadás terén....

Részletek

Szellemi alkotások

A VJT & Partners tisztában van azzal, hogy a szellemi alkotások kulcsfontosságú értékei a vállalatoknak, különösen olyan szektorokban, mint az információ technológia és elektronikus hírközlés...

Részletek

Kiszervezés

Egy üzleti folyamat átstrukturálása, racionalizálása vagy modernizálása során a kiszervezés potenciális előnyei rendszeresen mérlegelésre kerülnek. Irodánk ezen előnyök maradéktalan kiaknázásában nyújt segítséget...

Részletek

Kockázati tőke

Irodánk hosszú ideje a magyarországi kockázati tőkebefektetési iparág élvonalába tartozik. Az évek során felhalmozott tapasztalatunk alapvető fontosságú ahhoz, hogy ügyfeleinknek testre szabott szolgáltatást nyújtsunk...

Részletek

Szabályozás

Sikeres és hosszútávú ügyfélkapcsolatot ápolunk számos olyan piaci szereplővel – elsősorban pénzügyi szolgáltatókkal és elektronikus hírközlési szolgáltatókkal --, akik az erősen szabályozott iparágakban meghatározó...

Részletek

Felszámolási és csődjog

A felszámolási és csődjog területén történő jogi tanácsadás különböző jogágak és az ezekhez kapcsolódó üzleti, gazdasági megfontolások átfogó megértését igényli. Irodánk arra törekszik...

Részletek

Felszámolási és csődjog

A felszámolási és csődjog területén történő jogi tanácsadás különböző jogágak és az ezekhez kapcsolódó üzleti, gazdasági megfontolások átfogó megértését igényli. Irodánk arra törekszik, hogy a felszámolási- és csődügyek minden szempontját felölelő, integrált jogi tanácsadást nyújtson ügyfeleinknek. Csapatunkat ebben ingatlan-, adó-, számviteli és corporate finance szakértők támogatják.

Irodánk felszámolási eljárásokban képviselt már biztosíték nélküli, illetve biztosítékkal rendelkező hitelezőket, adós társaságokat és olyan társaságokat is, melyek üzleti lehetőséget láttak adós társaságok fizetőképességének helyreállításában.

Nemrég egy olyan többszereplős ügyletben nyújtottunk jogi tanácsadást ügyfelünknek, ahol a magyar állam közvetett részesedést szerzett egy adós társaságban az adós társaság fizetőképességének helyreállítása céljából. Képviseltünk továbbá adós társaságokat hitelezőikkel szemben az adós társaság átszervezését célzó szerződéseik kapcsán, továbbá biztosíték nélküli hitelezőket olyan ügyletekben, ahol az adós társaság ügyfeleinek bevonásával történt a hitelező számára szükséges biztosíték nyújtása. Képviseltünk továbbá menedzsereket egy nagy magyarországi édesipari cég fizetőképességének helyreállítását célzó átszervezési ügyletben.

 

Elsődleges kapcsolat: Varga János Tamás

János Tamás Varga Vállalatfelvásárlási specialistaként számos nemzetközi kockázati tőke befektetőnek és számos nemzetközi stratégiai befektetőnek adott tanácsot magyarországi és nemzetközi vállalatfelvásárlási tranzakciókban. Több mint 60 vállalatfelvásárlási tranzakcióban vett részt vezető jogi tanácsadóként. Rendszeresen dolgozik nagy értékű polgári és munkaügyi jogvitákon, valamint szabályozási ügyleteken, különösen a telekommunikációs és befektetési szolgáltató szektorban.

 Levél Varga János Tamásnak

 +36 1 501 9900

 

Kapcsolat: Csernus Zoltán

Csernus ZoltánZoltán kiterjedt gyakorlattal rendelkezik a felszámolási eljárásokban, így különösen azokban az ügyekben, ahol a vevők és zálogjogosultak számára nyújt jog tanácsot a felszámolásra kerülő társaság vagyonának felosztása során, valamint a felszámolás alá került társaságok ügyvezetőinek felelősségét vizsgáló peres eljárásokban. Zoltán az adós társasággal szembeni követelés érvényesítésére irányuló nemperes eljárásokban is végez jogi tanácsadást.

Levél Csernus Zoltánnak

 +36 1 501 9900