Ügyvédeink a jogi területek széles körében számítanak szakértőnek. Mindannyian jól eligazodunk az üzlet gazdasági realitásában, ugyanakkor kiváló együttműködő partnerek is vagyunk.

Ha Ön megkérdezi a VJT & Partners valamelyik munkatársától, hogy mi jellemzi leginkább az irodát, akkor jó eséllyel ezt a választ kapja: „az együttműködés a legfontosabb”. Egyikünk sem fél nekigyürkőzni a legnehezebb jogi feladatnak sem. Közös értékeink határozzák meg kultúránkat és gondolkodásmódunkat.

Varga János Tamás, irodavezető partner

Varga János TamásJános Tamás magáénak vallja az iroda valamennyi értékét: az inspiráló vezetést, a tökéletességre törekvést, az elkötelezettséget, a bátorságot és a harmóniát. Létrehozott egy olyan sikeres közösséget, ahol minden jogász több jogterület tapasztalt szakértője, ahol mindenki eligazodik az üzlet gazdasági valóságában, ugyanakkor mindenki kiváló együttműködő partner.

János Tamás az elmúlt 20 évben nagy tapasztalatot és szakértelmet szerzett a jogterületek széles körében, különösen nemzetközi tranzakciókban és jogügyletekben.

Vállalatfelvásárlási specialistaként számos nemzetközi kockázati tőke befektetőnek és jó néhány nemzetközi stratégiai befektetőnek adott tanácsot magyarországi és nemzetközi vállalatfelvásárlási tranzakciókban. Olyan fő iparágakban tevékenykedett vezető tranzakciós ügyvédként, mint a repülés, az üzleti szolgáltatások, a hírközlés, a szoftver fejlesztés, az információ technológia, a gépgyártás, az ingatlan szektor, a pénzügyi szolgáltatások, az energia és közmű szolgáltatások, az online és offline média, az egészségügy és a biotechnológia. Több mint hatvan vállalatfelvásárlási tranzakcióban vett részt a jogi tanácsadói csapat vezetőjeként.

Tapasztalt és elismert jogásznak számít az informatikai kiszervezési, valamint az üzleti folyamat kiszervezési tranzakciók széles körében. Piacvezető informatikai kiszervezési szolgáltatók jogi képviselője volt legnagyobb magyarországi projektjeikben, többek között a pénzügyi szolgáltatási, a hírközlési, az energia és a közüzemi iparágakban.

Gyakran képvisel ügyfeleket nagy értékű munkaügyi perekben és választottbírósági eljárásokban, valamint rendszeresen ad tanácsot szabályozási ügyekben, különösen a pénzügyi szolgáltatások és a hírközlés területén.

János Tamást az összes mértékadó nemzetközi szakkiadvány vezető magyar ügyvédként rangsorolja a vállalatfelvásárlás, a kockázati tőke, a munkajog és az információ technológia területén.

vargajt@vjt-partners.com

+36 1 501 9900


Lovretity András, partner

Lovretity András Lovretity András 2015-ben csatlakozott a VJT & Partners csapatához. Az iroda partnereként és az M&A csoport vezetőjeként minden munkájában a tökéletességre törekszik, és elkötelezetten segíti az ügyfeleket.

András több mint 15 év tapasztalatot szerzett nemzetközi vállalatfelvásárlási, kockázati tőke befektetési és vállalat-átszervezési tranzakciókban, továbbá egyéb, projektjellegű munkákban is részt vett. Otthonosan mozog a tranzakciók valamennyi fázisában: az átvilágítástól kezdve a tranzakciós dokumentumok szerkesztésén és tárgyalásán keresztül egészen a tranzakció zárásáig.

Nemzetközi és más ügyvédi irodáknál megszerzett M&A tudása mellett András a légi közlekedési iparág jogi szakértőjévé is vált. Több mint 8 éven át adott jogi tanácsokat a Budapest Airport részére különböző projektekben és egyéb, kiemelt kereskedelmi ügyekben.

András jelentős tapasztalattal rendelkezik az ingatlanfejlesztések terén, és jártas a megvalósítás valamennyi ütemében. Szaktudása kiterjed az engedélyezés, a tervezés, a kivitelezés fázisaira, valamint az elkészült létesítmény üzemeltető részére történő bérbeadására is.

Rendszeresen közreműködik a közbeszerzés keretében lebonyolított különböző típusú tranzakciókban, valamint állami, illetve nemzeti vagyont érintő ügyekben is. Ezen túl tapasztalt jogászként vesz részt versenyhatósági eljárásokban, ahol elsősorban összefonódások engedélyezésével foglakozik, valamint versenykorlátozó megállapodással és erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatos ügyekben tevékenykedik.

András 2001-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karán Győrben, és 2005 óta tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának.

lovretitya@vjt-partners.com

+36 1 501 9900

Hacsi Gábor, partner

Hacsi Gábor Gábor az egyetem után csatlakozott a VJT & Partners-hez, 2011 óta az iroda partnere. Bátor és elkötelezett ember a munkájában és a magánéletében egyaránt. Gábor vezeti a VJT & Partners kereskedelmi munkacsoportját, valamint a kereskedelmi szerződések széles körében végez jogi tanácsadást. Különösen nagy gyakorlatra tett szert a különböző kiskereskedelmi, ingatlan, pénzügyi, biztosítási és az IT szektor kereskedelmi szerződéseinek, ÁSZF-jeinek, belső szabályzatainak szerkesztésében, előkészítésében.

Gábor emellett a VJT & Partners technológiai ágazatát is irányítja. Különböző iparágakban, köztük a biztosítási és IT szektorban is számos alkalommal vett részt kiszervezéssel és felhő alapú technológiákkal kapcsolatos ügyletek előkészítésében és a dokumentáció szerkesztésében, megrendelői és szolgáltatói oldalon egyaránt.

Az elmúlt 11 évben jelentős tudást és tapasztalatot halmozott fel az adatvédelemmel kapcsolatos jogi tanácsadás területén is. A nagyobb tranzakciók során rendszeresen ad jogi tanácsot a szerzői és egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogok átruházásával összefüggő kérdésekben.

Gábor 2006-ban szerzett jogi diplomát a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogi karán, 2010-ben pedig a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karának poszt-graduális versenyjogi képzésén szerzett versenyjogi szakjogász oklevelet. 2003 és 2009 között tagja volt a Bibó István Jogi Szakkollégiumnak. Az angol és magyar nyelv mellett franciául is beszél.

hacsig@vjt-partners.com

+36 1 501 9900


Várady Endre, ügyvéd

Várady Endre Endre 2016-tól ügyvédként erősíti a VJT & Partners csapatát, melynek már több mint 6 éve tagja. Itt szerzett nemzetközi tapasztalatot az adatvédelem, a kiszervezés, az IT kereskedelmi jog, és a technológiai iparágakhoz kötődő más jogi területeken.

Endre az évek során az iroda vezető adatvédelmi szakértőjévé vált. Számos tanácsot adott külföldi adattovábbításokkal kapcsolatos kérdésben, adatvédelmi átvilágításokat folytatott le, illetve közreműködött adatvédelmi szabályzatok elkészítésében.

Gyakorlati tapasztalatait az IT iparágban a Fortune 1000 listán jegyzett neves IT társaságok szerződéseinek előkészítésével bővítette, továbbá részt vett globális, felhő alapú szolgáltatások magyarországi bevezetésében is.

Endre az iroda Információ, Hírközlési és Technológiai csoportjának tagjaként nagy tapasztalattal bír szellemi alkotásokkal kapcsolatos szerződések szerkesztésében. Munkája során foglalkozott szerzői művekből, védjegyekből és szabadalmakból álló komplex szellemi alkotás portfóliókra vonatkozó átvilágítási eljárások lefolytatásával. Jelentős szakértelemmel rendelkezik szerzői jogi ügyekben, ideértve különösen a szoftver- és adatbázis-felhasználási szerződéseket, valamint domain névvel, névjegyekkel és know-how védelemmel kapcsolatos ügyeket.

Számos feladata mellett Endre a Hungarian Watch angol nyelvű kiadványának szerkesztői tisztét is ellátja. Ez a magyar jogi piacon egyedülálló kiadvány útikalauzaként szolgál külföldi partnereinknek, hogy könnyebben eligazodjanak a hazai üzleti életben. Endre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán diplomázott, majd posztgraduális képesítést szerzett a budapesti Közép-Európai Egyetemen. Folyékonyan beszél magyarul, angolul, szerbül és horvátul.

varadye@vjt-partners.com

+36 1 501 9900


Belényi Andrea, ügyvéd

Belényi Andrea Andrea 2018-ban csatlakozott az Irodához a versenyjogi csapat vezetőjeként.

Andrea teljes szakmai életét végigkíséri a versenyjog. Kívülről és belülről is ismer mindent, ami versenyjog, hiszen közel tíz évet dolgozott a Gazdasági Versenyhivatal vezető munkatársaként, majd a következő tíz évben a piaci szereplők oldaláról, jogtanácsosként és ügyvédként foglalkozott ezzel a jogterülettel.

A GVH vezető munkatársaként részt vett a törvényi előírások mentén létrehozott belső hatósági eljárási rend kialakításában. Belelátott és közreműködött a hatóság előtt folyó minden típusú eljárásba. Számos alkalommal részt vett a hatóság előtt folyó ügyek szakmai előkészítésében, a bizonyítékok értékelésében, a szabályrendszer jogszerű alkalmazásában is.
Andrea a hatósági munkát követően az elmúlt években tanácsadóként tevékenykedett. Olyan vállalkozások, szakmai szövetségek munkáját segítette, akikkel szemben a GVH valamilyen okból versenyfelügyeleti eljárást indított.
Az utóbbi években a versenyjog területén nem csak tanácsadóként tevékenykedett, hanem számos vállalkozásnál végzett versenyjogi compliance auditot is.

Andrea versenyjogi portfólióját tovább színesíti, hogy munkái között szerepel cégek versenyhatósági eljárásra való felkészítése is. Ennek során testreszabott összefoglaló anyagokat készített ügyfelei részére, oktatásokat tartott, sőt, „próba” rajtaütéseket is lebonyolított.

Andrea 1999-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2014-ben a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogi mesterképzésén szerzett mesterfokozatot nemzetközi és európai üzleti jog területén.

belenyia@vjt-partners.com

+36 1 501 9900

Csernus Zoltán, ügyvéd

Csernus Zoltán Zoltán elkötelezett jogászként hivatása minden területén a tökéletességre törekszik. Lelkesedése a munkajog iránt, valamint ezen a téren szerzett gazdag tapasztalatai a munkajog nemzetközileg is elismert szakértőjévé tették. Mint a VJT & Partners munkajogi csoportjának vezetője, számos nemzetközi háttérrel rendelkező ügyfélnek segített eligazodni a munkajog és a jogviták nehezen átlátható területén.

Széles körű munkajogi tapasztalata magában foglalja a jogi átvilágításokat, a kiszervezési illetve felvásárlási tranzakciókban történő munkáltatói jogutódlásokat, valamint a munkajogi pereket. Szakértelme kiterjed olyan feladatokra is, mint külföldi munkaszerződésmintáknak magyar jogi környezethez való igazítása, belső munkáltatói szabályzatok elkészítése, vagy munkaszerződések megszüntetése, beleértve mind a csoportos létszámleépítést, mind a vezető állású munkavállalók munkaszerződéseinek megszüntetését.

Munkája során Zoltán rendszeresen részt vesz magyar vonatkozású külföldi jogvitákban is, ahol külföldi ügyvédek közreműködésével alakítja ki a legjobb jogi megoldást.

Zoltán a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogi karán diplomázott 2000-ben, majd 2001-ben posztgraduális LLM képesítést szerzett a budapesti Közép-Európai Egyetemen. Folyékonyan beszél magyarul, angolul, szerbül és horvátul.

csernusz@vjt-partners.com

+36 1 501 9900