szellemi alkotások
Vállalatfelvásárlás (M&A)

Meggyőződésünk szerint a gazdasági társaságok felvásárlására, fúziójára irányuló ügyletekben történő tanácsadás több a puszta jogi tanácsadásnál. A sikeres tanácsadás előfeltétele azon iparág logikájának és belső dinamikájának megértése....

Részletek

Munkajog

A VJT & Partners nemzetközi szinten elismert munkajogászai kiemelkedő szaktudással és tapasztalatokkal rendelkeznek a munkajogi kérdések széles körében. Ügyfeleink egyöntetű elismerését vívtuk ki azzal, hogy mindig üzleti érdekeik...

Részletek

Jogviták

Nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy a jogviták hatékony kezelése és rendezése kiemelt jelentőséggel bír a gazdasági társaságok cégvezetése számára, ezért mindig szem előtt tartjuk ügyfeleink stratégiai elképzeléseit....

Részletek

Technológia

Munkamódszerünk középpontjában az ügyfél műszaki, technológiai, üzleti elképzeléseinek és céljainak teljes körű megértése, valamint az erre a megértésre alapozott világos, tömör és gyakorlati jogi tanácsok nyújtása áll...

Részletek

Repülés

A VJT & Partners légijogi csapata ebben a speciális iparágban is ad tanácsot ügyfelei számára, amely rengeteg egyedi jellemzővel bír, és ezért a jogi háttér megfelelő ismerete – különösen a versenyjogi és M&A tranzakciók terén – alapvető feltétele a sikernek.

Részletek

Szerződések

Mindig szem előtt tartjuk azt a célt, hogy az általunk készített kereskedelmi szerződéseknek egy lehetséges bírósági felülvizsgálat próbáját is ki kell állniuk. Pontos, de ugyanakkor praktikus jogi szövegeink...

Részletek

Versenyjog

VJT & Partners széles körben ad tanácsokat versenyjogi ügyekben is, legyen szó versenykorlátozó megállapodásokról vagy gazdasági erőfölényes helyzetekről. Kizárólagossági kikötésekkel, versenytilalmi klauzulákkal...

Részletek

Adatvédelem

A magyar adatvédelmi szabályozás egyedülállóan szigorú rendelkezéseinek köszönhetően a multinacionális vállalatok váratlan kihívásokkal néznek szembe, amikor adatfeldolgozót kívánnak igénybe venni...

Részletek

Finanszírozás

Ügyvédeink számottevő tapasztalattal rendelkeznek a finanszírozási ügyletek széles körét illetően, így különösen projektfinanszírozás, film- és akvizíciós finanszírozással kapcsolatos jogi tanácsadás terén....

Részletek

Szellemi alkotások

A VJT & Partners tisztában van azzal, hogy a szellemi alkotások kulcsfontosságú értékei a vállalatoknak, különösen olyan szektorokban, mint az információ technológia és elektronikus hírközlés...

Részletek

Kiszervezés

Egy üzleti folyamat átstrukturálása, racionalizálása vagy modernizálása során a kiszervezés potenciális előnyei rendszeresen mérlegelésre kerülnek. Irodánk ezen előnyök maradéktalan kiaknázásában nyújt segítséget...

Részletek

Kockázati tőke

Irodánk hosszú ideje a magyarországi kockázati tőkebefektetési iparág élvonalába tartozik. Az évek során felhalmozott tapasztalatunk alapvető fontosságú ahhoz, hogy ügyfeleinknek testre szabott szolgáltatást nyújtsunk...

Részletek

Szabályozás

Sikeres és hosszútávú ügyfélkapcsolatot ápolunk számos olyan piaci szereplővel – elsősorban pénzügyi szolgáltatókkal és elektronikus hírközlési szolgáltatókkal --, akik az erősen szabályozott iparágakban meghatározó...

Részletek

Felszámolási és csődjog

A felszámolási és csődjog területén történő jogi tanácsadás különböző jogágak és az ezekhez kapcsolódó üzleti, gazdasági megfontolások átfogó megértését igényli. Irodánk arra törekszik...

Részletek

Szellemi alkotások

A VJT & Partners tisztában van azzal, hogy a szellemi alkotások kulcsfontosságú értékei a vállalatoknak, különösen olyan szektorokban, mint az információ technológia és elektronikus hírközlés.

Jogászaink nagy tapasztalattal bírnak a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogviták rendezésében, szellemi alkotásokkal kapcsolatos szerződések szerkesztésében, valamint kockázati tőkebefektetésekkel és vállalatfelvásárlásokkal kapcsolatos tranzakciók során, szerzői művekből, védjegyekből és szabadalmakból álló komplex szellemi alkotás portfoliókra vonatkozó átvilágítási eljárások lefolytatásában. Jelentős szakértelemmel rendelkezünk szerzői jogi ügyekben, ideértve különösen a szoftver- és adatbázis-felhasználási szerződéseket, valamint domain névvel, védjegyekkel és know-how védelemmel kapcsolatos ügyeket.

Az Információ, Hírközlési & Technológiai (ICT) csoportunk a közelmúltban adott jogi tanácsot az egyik legjelentősebb internetes keresőszolgáltatást nyújtó globális vállalat magyar leányvállalatának munkaviszonyhoz kapcsolódó szellemi alkotásokkal kapcsolatos kérdésekben, valamint egy piacvezető hardware- és multimédia-eszközöket gyártó vállalatnak reprográfiai jogdíjfizetési kötelezettséggel kapcsolatban.

 

Kapcsolat: Varga János Tamás

János Tamás VargaVarga János Tamás az elmúlt 20 évben nagy tapasztalatot és szakértelmet szerzett a jogterületek széles körében, különösen a nemzetközi tranzakciókban és jogügyletekben. Levél Varga János Tamásnak

 +36 1 501 9900

 

 

Kapcsolat: Hacsi Gábor

Hacsi GáborA nagyobb tranzakciók során Gábor rendszeresen biztosít az ügyfelek számára jogi tanácsadást a szerzői és egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogok átruházásával összefüggő kérdésekben.

 Levél Hacsi Gábornak

 +36 1 501 9900