munkajog
Vállalatfelvásárlás (M&A)

Meggyőződésünk szerint a gazdasági társaságok felvásárlására, fúziójára irányuló ügyletekben történő tanácsadás több a puszta jogi tanácsadásnál. A sikeres tanácsadás előfeltétele azon iparág logikájának és belső dinamikájának megértése....

Részletek

Munkajog

A VJT & Partners nemzetközi szinten elismert munkajogászai kiemelkedő szaktudással és tapasztalatokkal rendelkeznek a munkajogi kérdések széles körében. Ügyfeleink egyöntetű elismerését vívtuk ki azzal, hogy mindig üzleti érdekeik...

Részletek

Jogviták

Nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy a jogviták hatékony kezelése és rendezése kiemelt jelentőséggel bír a gazdasági társaságok cégvezetése számára, ezért mindig szem előtt tartjuk ügyfeleink stratégiai elképzeléseit....

Részletek

Technológia

Munkamódszerünk középpontjában az ügyfél műszaki, technológiai, üzleti elképzeléseinek és céljainak teljes körű megértése, valamint az erre a megértésre alapozott világos, tömör és gyakorlati jogi tanácsok nyújtása áll...

Részletek

Repülés

A VJT & Partners légijogi csapata ebben a speciális iparágban is ad tanácsot ügyfelei számára, amely rengeteg egyedi jellemzővel bír, és ezért a jogi háttér megfelelő ismerete – különösen a versenyjogi és M&A tranzakciók terén – alapvető feltétele a sikernek.

Részletek

Szerződések

Mindig szem előtt tartjuk azt a célt, hogy az általunk készített kereskedelmi szerződéseknek egy lehetséges bírósági felülvizsgálat próbáját is ki kell állniuk. Pontos, de ugyanakkor praktikus jogi szövegeink...

Részletek

Versenyjog

VJT & Partners széles körben ad tanácsokat versenyjogi ügyekben is, legyen szó versenykorlátozó megállapodásokról vagy gazdasági erőfölényes helyzetekről. Kizárólagossági kikötésekkel, versenytilalmi klauzulákkal...

Részletek

Adatvédelem

A magyar adatvédelmi szabályozás egyedülállóan szigorú rendelkezéseinek köszönhetően a multinacionális vállalatok váratlan kihívásokkal néznek szembe, amikor adatfeldolgozót kívánnak igénybe venni...

Részletek

Finanszírozás

Ügyvédeink számottevő tapasztalattal rendelkeznek a finanszírozási ügyletek széles körét illetően, így különösen projektfinanszírozás, film- és akvizíciós finanszírozással kapcsolatos jogi tanácsadás terén....

Részletek

Szellemi alkotások

A VJT & Partners tisztában van azzal, hogy a szellemi alkotások kulcsfontosságú értékei a vállalatoknak, különösen olyan szektorokban, mint az információ technológia és elektronikus hírközlés...

Részletek

Kiszervezés

Egy üzleti folyamat átstrukturálása, racionalizálása vagy modernizálása során a kiszervezés potenciális előnyei rendszeresen mérlegelésre kerülnek. Irodánk ezen előnyök maradéktalan kiaknázásában nyújt segítséget...

Részletek

Kockázati tőke

Irodánk hosszú ideje a magyarországi kockázati tőkebefektetési iparág élvonalába tartozik. Az évek során felhalmozott tapasztalatunk alapvető fontosságú ahhoz, hogy ügyfeleinknek testre szabott szolgáltatást nyújtsunk...

Részletek

Szabályozás

Sikeres és hosszútávú ügyfélkapcsolatot ápolunk számos olyan piaci szereplővel – elsősorban pénzügyi szolgáltatókkal és elektronikus hírközlési szolgáltatókkal --, akik az erősen szabályozott iparágakban meghatározó...

Részletek

Felszámolási és csődjog

A felszámolási és csődjog területén történő jogi tanácsadás különböző jogágak és az ezekhez kapcsolódó üzleti, gazdasági megfontolások átfogó megértését igényli. Irodánk arra törekszik...

Részletek

Munkajog

A VJT & Partners nemzetközi szinten elismert munkajogászai kiemelkedő szaktudással és tapasztalatokkal rendelkeznek a munkajogi kérdések széles körében. Ügyfeleink egyöntetű elismerését vívtuk ki azzal, hogy mindig üzleti érdekeik és szándékaik teljes körű megértésére törekszünk annak érdekében, hogy aztán erre a megértésre építve kikezdhetetlen és a bírósági eljárások során is jól védhető struktúrákat és eljárásokat dolgozzunk ki számukra.

Rendszeresen adunk jogi tanácsot piacvezető nemzetközi cégek és magyar vállalkozások számára általános munkajogi kérdéseket illetően, ideértve munkaszerződések szövegezését, belső szabályzatok, közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetési megállapodások, felmondási nyilatkozatok, illetve összetett csoportos létszámcsökkentési struktúrák kidolgozását, valamint munkavállalói teljesítményösztönző rendszerek kialakítását is. Kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezünk a munkavállalási engedélyek beszerzéséhez kapcsolódó jogi tanácsadásban, továbbá a kereskedelmi ügyletekhez, így például kiszervezésekhez kapcsolódó különféle munkajogi problémák kezelésében.

Csapatunk számos munkajogi perben sikerrel képviselt munkáltatókat és vezető állású munkavállalókat egyaránt. Számottevő tapasztalattal rendelkezünk munkaügyi jogviták széles körét érintően, így különösen jogellenes felmondásra, rendkívüli munka ellenértékének megfizetésére vagy éppen bónuszkifizetésekre irányuló igények terén.

Munkajogi csapatunk nemrégiben egy nemzetközi pénzügyi szolgáltatónak nyújtott jogi tanácsot munkáltatói jogutódlási kérdésekben, valamint egy csoportos létszámcsökkentés lebonyolítása során. Szintén jogi tanácsadással támogattunk egy multinacionális céget az anyavállalata tőzsdei részvényeinek a munkavállalók részére, egy munkavállalói teljesítmény-ösztönző program részeként történő felajánlása kapcsán. A munkajogi perek terén legutóbbi munkáink közül kiemelnénk egy ügyfelünk jogi képviseletét versenytilalmi ellenérték megfizetésére irányuló igényekkel kapcsolatban, valamint egy jelentős informatikai szolgáltató cég jogi képviseletét jogellenes felmondásra és rendkívüli munka ellenértékének megfizetésére irányuló igények vonatkozásában.

 

Kapcsolat: Csernus Zoltán

Zoltán CsernusZoltán a VJT & Partners partnere, aki elkötelezett jogászként hivatása minden területén a tökéletességre törekszik. Lelkesedése a munkajog iránt, valamint ezen a téren szerzett gazdag tapasztalatai a munkajog nemzetközileg is elismert szakértőjévé tették. Mint a VJT & Partners munkajogi csoportjának vezetője, számos nemzetközi háttérrel rendelkező ügyfélnek segített eligazodni a munkajog és a jogviták nehezen átlátható területén.

Széleskörű munkajogi tapasztalata magában foglalja a jogi átvilágításokat, a kiszervezési illetve felvásárlási tranzakciókban történő munkáltatói jogutódlásokat, valamint a munkajogi pereket. Szakértelme kiterjed olyan feladatokra is, mint külföldi munkaszerződésmintáknak magyar jogi környezethez való igazítása, belső munkáltatói szabályzatok elkészítése, vagy munkaszerződések megszüntetése, beleértve mind a csoportos létszámleépítést, mind a vezető állású munkavállalók munkaszerződéseinek megszüntetését.

 Levél Csernus Zoltánnak

 +36 1 501 9900

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2017

„Ez az egyedülálló csapat széleskörű tapasztalattal rendelkezik a munkajog területén. A jogászok mélyreható tudását nagyfokú rugalmasság egészíti ki. Az ügyvédek mindig rendelkezésre állnak, gyors és részletes választ adnak a felmerülő kérdésekre.”

Ezen a területen Varga János Tamást és Csernus Zoltánt külön is kiemeli a kiadvány.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2017

„Az ügyfélközpontú csapat kimagasló munkajogi tapasztalata professzionális hozzáállással párosul” –
idézi a kiadvány ügyfeleink lelkesedését. – „Mivel teljesen otthon vannak a munkajog területén, gyors és részletes választ adnak a felmerülő kérdésekre. Rugalmasan gondolkoznak és mindig rendelkezésre állnak, egyszóval kitűnő szolgáltatást nyújtanak.”

A munkajogi csapat vezetőjéről, Csernus Zoltánról, valamint Varga János Tamásról külön is szól a kiadvány: „Zoltán rendkívül hozzáértő és készséges ügyvéd, aki kiválóan átlátja az ügyfelek jogi és üzleti igényeit.” „János Tamás rendkívül ügyfél-központú, magasan képzett a munkajogi perek területén, és emellett briliáns szervező is.”

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2016

A VJT & Partners szakértő munkajogi csoportja jelentős peres tapasztalattal rendelkezik. Csernus Zoltán ügyfél- és üzlet központú, figyelmes és megbízható jogász. Nemrégiben egy fontos ügyfélnek nyújtott jogi tanácsot foglalkoztatás megszüntetésével, illetve Európai Unión kívüli alkalmazottak munkavállalási engedélyének meghosszabbításával kapcsolatban.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2016

A VJT & Partners komoly peres és tanácsadói tapasztalattal bír a munkajog területén. Az iroda számtalan jelentős vállalati ügyféllel rendelkezik, jogász csapata készséges, rugalmas és kreatív. A területen kiemelt jogászok közé sorolt Csernus Zoltán nyitott és készséges ügyvéd, aki széleskörű munkajogi tapasztalttal rendelkezik.

Az iroda vezető partnere, Varga János Tamás, rendkívül gyorsan átlátja az ügyek lényegét és igen gyakorlatias jogász.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2015

A VJT & Partners ütőképes munkajogi csapata lényegre törő és megbízható tanácsokkal látja el ügyfeleit. A gyors és pontos Csernus Zoltán többek közt munkaviszony megszüntetéssel, munkavégzés alóli felmentéssel, valamint üzleti titokvédelemmel kapcsolatban nyújtott jogi tanácsadást egy piacvezető tanácsadócégnek.

Varga János Tamás is az ajánlott ügyvédek között szerepel.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2015

A VJT & Partners egyre bővülő munkajogi csapata nagy tapasztalattal rendelkezik tranzakciós ügyeket érintő kérdésekben, és munkaügyi jogviták rendezésében. Az iroda multinacionális és hazai vállalatoknak nyújt jogi tanácsadást kiszervezésekkel, munkaszerződésekkel és felmondásokkal, valamint csoportos létszámcsökkentésekkel kapcsolatban. A tanácsadás kiterjed továbbá munkavállalói ösztönzési rendszerekkel kapcsolatos jogi tevékenységre is. Ezen túl az iroda jogászai sokszor képviselik a felsővezetőket a tárgyalások során.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2014

A VJT & Partners csapata mélyreható ismeretekkel rendelkezik a munkajog területén. Jogi tanácsadásuk kiterjed többek közt a munkaszerződések, a belső szabályzatok, a csoportos leépítések és a munkaviszony megszüntetésének területére, ügyfeleik között pedig megtalálhatjuk a [...]-t, a [...]-t és az [...]-t.

Varga János Tamás és Csernus Zoltán a külön ajánlott ügyvédek közt szerepel.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2014

Az üzleti szemléletű és komoly munkajogi tapasztalattal bíró ügyvédi iroda főként multinacionális vállalatokat és vezető munkavállalókat képvisel peres és nem peres munkajogi ügyekben. A források szerint az iroda munkája teljes megelégedésre ad okot. A csapat gyorsan, de ugyanakkor magas színvonalon dolgozik. Az ügyfelek magasra értékelik Csernus Zoltánt, aki nem csupán készséges, rugalmas szemléletű és nagy teherbírású jogász, hanem ügyfeleinek érdekeit is maximálisan szem előtt tartja.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2013

A VJT & Partners csapata elismerést vívott ki magas színvonalú munkájával, többek között a munkaügyi viták és kiszervezések, valamint a munkaviszony megszüntetésének területén. Az iroda egyre több komoly megbízást kap, és ügyfélköre nemzetközi szinten is egyre bővül. Az irodavezető Varga János Tamás igen kiváló jogász, aki szakavatott tanácsokkal látja el ügyfeleit.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2013

A VJT & Partners egyre bővülő csapata klasszikus munkajogi ügyekben és munkaügyi perekben nyújtott magas színvonalú szolgáltatásairól ismert. Az iroda ügyfelei szerint a csapat professzionális és rugalmas, Varga János Tamás pedig egy kifejezetten kedves és segítőkész ügyvéd.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2012

A VJT & Partners egyre több munkaviszony megszüntetéssel kapcsolatos peres ügyben lát el jogi képviseletet.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2012

Az ügyfelek hangsúlyozták, hogy a VJT & Partners csapata mindig alapos munkát végez, odafigyel a részletekre, és megbízható tanácsokat ad. Varga János Tamás magas szintű munkajogi tudását kitűnően egészíti ki a számtalan tranzakció levezetése során szerzett tapasztalat.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2011

A VJT & Partners első osztályú ügyvédi iroda a munkajog területén. Az iroda ügyfelei közé tartozik többek között egy IT kiszervezéssel foglalkozó óriáscég is.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2011

A munkajog a VJT & Partners tevékenységének egyik alappillére. Az ügyvédek tudásának és tapasztalatának köszönhetően az ügyvédi iroda számos visszatérő ügyfelet tudhat magáénak. A mindennapi munkajogi kérdéseken túl az iroda jogászai segítséget nyújtanak munkaügyi megállapodások elkészítésében, és képviseletet látnak el munkajogi perekben. A tanácsadás továbbá kiterjed a munkaviszony megszüntetését érintő olyan ügyekre is, mint például a vezető állású munkavállalók munkaviszonyának jogellenes megszüntetése. Az ügyfelek kiemelték, hogy a VJT & Partners professzionális csapata otthonosan mozog a nemzetközi üzleti világban, így a legnagyobb ügyvédi irodákkal is fel tudja venni a versenyt.

Varga János Tamás irodavezető partner egy egyedülálló irodát hozott létre. Kimagasló szaktudása és az igen komplex ügyekben is jellemző éleslátása kiemelendő.