adatvédelem
Vállalatfelvásárlás (M&A)

Meggyőződésünk szerint a gazdasági társaságok felvásárlására, fúziójára irányuló ügyletekben történő tanácsadás több a puszta jogi tanácsadásnál. A sikeres tanácsadás előfeltétele azon iparág logikájának és belső dinamikájának megértése....

Részletek

Munkajog

A VJT & Partners nemzetközi szinten elismert munkajogászai kiemelkedő szaktudással és tapasztalatokkal rendelkeznek a munkajogi kérdések széles körében. Ügyfeleink egyöntetű elismerését vívtuk ki azzal, hogy mindig üzleti érdekeik...

Részletek

Jogviták

Nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy a jogviták hatékony kezelése és rendezése kiemelt jelentőséggel bír a gazdasági társaságok cégvezetése számára, ezért mindig szem előtt tartjuk ügyfeleink stratégiai elképzeléseit....

Részletek

Technológia

Munkamódszerünk középpontjában az ügyfél műszaki, technológiai, üzleti elképzeléseinek és céljainak teljes körű megértése, valamint az erre a megértésre alapozott világos, tömör és gyakorlati jogi tanácsok nyújtása áll...

Részletek

Repülés

A VJT & Partners légijogi csapata ebben a speciális iparágban is ad tanácsot ügyfelei számára, amely rengeteg egyedi jellemzővel bír, és ezért a jogi háttér megfelelő ismerete – különösen a versenyjogi és M&A tranzakciók terén – alapvető feltétele a sikernek.

Részletek

Szerződések

Mindig szem előtt tartjuk azt a célt, hogy az általunk készített kereskedelmi szerződéseknek egy lehetséges bírósági felülvizsgálat próbáját is ki kell állniuk. Pontos, de ugyanakkor praktikus jogi szövegeink...

Részletek

Versenyjog

VJT & Partners széles körben ad tanácsokat versenyjogi ügyekben is, legyen szó versenykorlátozó megállapodásokról vagy gazdasági erőfölényes helyzetekről. Kizárólagossági kikötésekkel, versenytilalmi klauzulákkal...

Részletek

Adatvédelem

A magyar adatvédelmi szabályozás egyedülállóan szigorú rendelkezéseinek köszönhetően a multinacionális vállalatok váratlan kihívásokkal néznek szembe, amikor adatfeldolgozót kívánnak igénybe venni...

Részletek

Finanszírozás

Ügyvédeink számottevő tapasztalattal rendelkeznek a finanszírozási ügyletek széles körét illetően, így különösen projektfinanszírozás, film- és akvizíciós finanszírozással kapcsolatos jogi tanácsadás terén....

Részletek

Szellemi alkotások

A VJT & Partners tisztában van azzal, hogy a szellemi alkotások kulcsfontosságú értékei a vállalatoknak, különösen olyan szektorokban, mint az információ technológia és elektronikus hírközlés...

Részletek

Kiszervezés

Egy üzleti folyamat átstrukturálása, racionalizálása vagy modernizálása során a kiszervezés potenciális előnyei rendszeresen mérlegelésre kerülnek. Irodánk ezen előnyök maradéktalan kiaknázásában nyújt segítséget...

Részletek

Kockázati tőke

Irodánk hosszú ideje a magyarországi kockázati tőkebefektetési iparág élvonalába tartozik. Az évek során felhalmozott tapasztalatunk alapvető fontosságú ahhoz, hogy ügyfeleinknek testre szabott szolgáltatást nyújtsunk...

Részletek

Szabályozás

Sikeres és hosszútávú ügyfélkapcsolatot ápolunk számos olyan piaci szereplővel – elsősorban pénzügyi szolgáltatókkal és elektronikus hírközlési szolgáltatókkal --, akik az erősen szabályozott iparágakban meghatározó...

Részletek

Felszámolási és csődjog

A felszámolási és csődjog területén történő jogi tanácsadás különböző jogágak és az ezekhez kapcsolódó üzleti, gazdasági megfontolások átfogó megértését igényli. Irodánk arra törekszik...

Részletek

Adatvédelem

Az adatvédelem egyre jelentősebb figyelemnek örvend a legkülönbözőbb iparágakba tartozó cégek körében és a VJT & Partners Információ, Hírközlési & Technológiai (ICT) csoportja rendszeresen ad tanácsot ügyfeleinek adatvédelmi jogi ügyekben.

A magyar adatvédelmi szabályozás egyedülállóan szigorú rendelkezéseinek köszönhetően a multinacionális vállalatok váratlan kihívásokkal néznek szembe, amikor adatfeldolgozót kívánnak igénybe venni, személyes adatokat kívánnak az Európai Gazdasági Térségen kívülre (EGT) továbbítani, vagy a munkavállalóik tevékenységét kívánják ellenőrizni. A vállalkozásokra nehezedő nyomás, hogy folyamatosan növeljék az ügyfélbázisukat, gyakran új fejlesztésű értékesítési és direkt marketing módszerek alkalmazását teszi szükségessé, amely módszerek kidolgozására és bevezetésére azonban csak a komplex reklám- és adatvédelmi szabályokkal összhangban kerülhet sor.

Ugyanakkor sosem látott szigor közeledik az adatvédelem területén. Jövőre, 2018. májusában életbe lép az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR). A GDPR szabályok be nem tartása vagy nem megfelelő alkalmazása 20 millió euróig terjedő büntetést is maga után vonhat. A GDPR számos új feladatot és alkalmazkodási terhet ró a vállalatokra az adatfeldolgozási szerződés részletes szabályozásától kezdve az adatvédelemi incidens kezelésén és az adatvédelmi hatásvizsgálaton át egészen az adatvédelmi tisztviselő jogállásának szabályozásáig. A GDPR egy új szemlélet igényel és ehhez elengedhetetlen lesz a vállalatoknak új adatvédelmi és adatbiztonsági stratégiát kialakítaniuk. A GDPR-re való átállás nem lesz egyszerű, így a vállaltoknak haladéktalanul meg kell kezdeniük a GDPR-re való felkészülést, hiszen 2018. májusa vészesen közeledik.

Magasan képzett csapatunk folyamatosan segíti ügyfeleinket abban, hogy maradéktalanul megfeleljenek a fenti adatvédelmi kihívásoknak, így különösen a GDPR hozta változásoknak, és gyakorlati megoldásokat kínál az ügyfelek üzleti céljainak megvalósításához.

Jogi tanácsadási tevékenységünk lefedi az adatvédelemmel, reklámozással és marketinggel kapcsolatos jogi ügyek széles skáláját: így például az egyik legjelentősebb IT vállalat számítógépesített munkavállaló ellenőrzési rendszerével kapcsolatos tanácsadást; egy multinacionális pénzügyi szolgáltató új fejlesztésű direkt marketing eszközének bevezetésével kapcsolatos tanácsadást; valamint egy multinacionális média és szórakoztatóipari vállalat magyar adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos tanácsadást.

 

Elsődleges kapcsolat: Varga János Tamás

János Tamás VargaTöbb mint 20 éve vezeti János Tamás az adatvédelemmel foglalkozó jogászok munkáját. Jelenlegi munkájának középpontjában a GDPR szabályozással összefüggő megfelelőségi projektek állnak.

 

 Levél Varga János Tamásnak

 +36 1 501 9900

 

 

Kapcsolat: Hacsi Gábor

Gábor HacsiGábor az elmúlt 11 évben jelentős tudást és tapasztalatot halmozott fel az adatvédelemmel kapcsolatos jogi tanácsadás területén. A nagyobb tranzakciók során rendszeresen nyújt jogi tanácsadást a szerzői és egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogok átruházásával összefüggő kérdésekben.

 Levél Hacsi Gábornak

 +36 1 501 9900

 

 

Kapcsolat: Várady Endre

Várady EndreEndre kimagasló nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a technológiai iparágakhoz kapcsolódó jogi tanácsadás, így különösen az adatvédelem, a kiszervezés, a felhő alapú szolgáltatások és az IT kereskedelmi jog területén.

Endre munkája során számos nemzetközi ügyfélnek segített kiigazodni az adatvédelem nehezen átlátható világában. Szakértelme kiterjed az adatvédelmi átvilágítások lefolytatására, külföldi adattovábbításokkal kapcsolatos jogi tanácsadásra, illetve adatvédelmi szabályzatok készítésére.

 Levél Várady Endrének

 +36 1 501 9900

Kapcsolat: Ujfalussy Zsolt

Ujfalussy ZsoltZsolt tagja az iroda adatvédelmi munkacsoportjának, amelynek keretében elsősorban az IT szektor adatvédelmi kérdéseivel, valamint a GDPR elvárásoknak való megfeleléssel foglalkozik.

 

 Levél Ujfalussy Zsoltnak

 +36 1 501 9900

 

 

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2017

„Az ügyvédek gyorsan, hatékonyan dolgoznak, és kreatívak a megoldásban.” Az adatvédelmi ügyletekben kifejezetten erős csapat vezetője Varga János Tamás, aki egyben a Google tanácsadója „right-to-be-forgotten” ügyekben.

Ezen a területen Hacsi Gábort is külön kiemeli a kiadvány.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2017

A csapat nevét színvonalas tranzakciók sora fémjelzi. Az előkelő ügyfélkör, mely mind a szolgáltatói, mind a fogyasztói oldalon jelen van, nagyra értékeli adatvédelmi és reklámjogi területen nyújtott tanácsainkat.

„A legjobb technológiai csapat a piacon!” – idézi a Chambers Europe ügyfeleink véleményét. – „Mindig készek arra, hogy a problémákat átgondolva személyre szabott válaszokat adjanak a kérdésekre.”

„Igazi specialisták dolgoznak itt a technológia, az internet és az adatvédelem minden területén. Az ügyvédek rendszeresen együttműködnek nagy nemzetközi irodákkal, melynek köszönhetően a határokon túl is otthonosan mozognak.”

Ezen a területen Varga János Tamást külön is ajánlja a kiadvány: „János Tamás páratlan technológiai ipari szaktudása kiváló szervezési és kommunikációs készséggel párosul.”

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2016

A VJT & Partners "mindig naprakész" csapatát Varga János Tamás vezeti. A "kimagasló hozzáértéssel rendelkező" Hacsi Gábor és a "lelkes és készséges" Várady Endre egy piacvezető biztosító részére adtak jogi tanácsot a felhő alapú szolgáltatásra történő áttéréssel kapcsolatban.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2016

A VJT & Partners előkelő helyen áll az ajánlott irodák listáján telekommunikáció, médiajog és technológia területeken. Az iroda egyre növekvő szerepet tölt be a technológiai szektorban, és egyre több cég támaszkodik megbízható tanácsaira az adatvédelem, a reklámjog és az IT kiszervezés területén.

A magyar TMT szektor kiemelt jogászai közé sorolt Varga János Tamás továbbra is elismert és jelentős piaci szereplő, aki széleskörű tapasztalattal bír finanszírozási és szabályozási kérdésekben is.

Legal 500 EMEA
Chambers Europe, 2015

A VJT & Partners jogászai gyakran adnak tanácsot az IT szektor legjelentősebb szereplői számára média- és távközlési tevékenységükkel kapcsolatban, továbbá jogi segítséget nyújtanak különböző tranzakciós, szabályozási és kiszervezési kérdésekben. Az iroda tagjai ezen felül az adatvédelem területén is széles körű ismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek. Az ügyfelek szerint az iroda összes tagja nagyon készséges. Az ügyvédek proaktívak, rugalmasak, pontosan betartják a határidőket és mindig üzletközpontú tanácsokat adnak.

Az iroda egy kiemelt ügyfelének nyújtott tanácsot szabályozási ügyekben a cég energia szektort érintő kiszervezéses projektje során. Varga János Tamás különösen szakavatott az ICT szektort érintő tranzakciókban, és igen jártas az adatvédelmi kérdésekben is. Az ügyfelek kiváló tárgyalókészsége és ügyfélközpontú hozzáállása miatt dicsérik.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2014

A VJT & Partners megbízható és gyakorlatias csapata magas színvonalon dolgozik az adatvédelem és kiszervezés területén. Az iroda 2012-ben jogi tanácsot adott egy globális internetes cégnek vendéghálózati szolgáltatásaival kapcsolatban, továbbá dolgozott az [...] is, ahol adatfeldolgozásra és marketing tevékenységre vonatkozóan nyújtott jogi eligazítást.

Legal 500 EMEA
Chambers Europe, 2014

A stabil ügyfélkörrel rendelkező iroda technológiai szakértelme kiterjed többek között a kiszervezések, az adatvédelem és a reklám területére, valamint az IT szektort érintő szabályozási kérdésekre is. Az iroda tevékenységi körébe tartozik mindemellett a különböző szektorokon átnyúló tranzakciók kezelése, valamint a telekommunikációs és médiajogi ügyekben nyújtott jogi tanácsadás is. Az ügyfelek szerint az iroda maximálisan szem előtt tartja az ügyfelek üzleti igényeit. Az ügyvédekkel könnyű együtt dolgozni, és mindig alaposan felkészülnek a tárgyalásokra. Nagyszerű csapat! Nem csupán gyorsan dolgoznak, hanem mindent megtesznek azért, hogy mélységében is megértsék az ügyet."

Varga János Tamás irodavezető ügyvédet ügyfelei a multinacionális cégek világának és az információtechnológia területének mélyreható ismerete miatt emelték ki.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2013

A VJT & Partners egy pontos, a részletekre odafigyelő és kiváló üzleti érzékkel bíró csapat. Gyakran ad tanácsot adatvédelemmel és online médiával kapcsolatban, valamint komoly tapasztalattal rendelkezik kiszervezési ügyeket illetően is. Az adattovábbítás kérdéseitől kezdve a globális foglalkoztatás jogi aspektusain át számos területen segíti a technológiai iparág szereplőit. Varga János Tamás egy kiváló jogász, aki szektor-specifikus tapasztalattal rendelkezik.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2012

Varga János Tamás professzionális csapata mindig a lényeges kérdésekre koncentrál. Nemrégiben komoly kiszervezési és adatvédelmi ügyekben, valamint Magyarország új médiajogi szabályozásával kapcsolatban nyújtott jogi segítséget ügyfelei részére.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2012

A VJT & Partners komoly tényező az IT-val és médiajoggal foglalkozó ügyvédi irodák piacán és gyakran ajánlják adatvédelmi és online szabályozási ügyekben is. Varga János Tamás technikai tudása és összetett gondolkodása lenyűgöző.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2011

A VJT & Partners TMT területen elsőrangú munkát végez. A készséges és ügyfélközpontú csapatot Varga János Tamás vezeti, aki kiemelkedő üzleti látásmódjáról és technológiai szakértelméről ismert.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2011

A VJT & Partners a TMT, az adatvédelem és az IT területek szakértője: a csapat dolgozik többek közt adatvédelmi ügyeken, kereskedelmi megállapodásokon, IT kiszervezési projekteken és adásvételeken, és nemrégiben jogi tanácsot adtak egy média érdekeltségekkel kapcsolatos ügyben is. Az ügyfelek szerint Varga János Tamás kiemelkedő szakértelemmel rendelkezik és mindig naprakész a technológia területén.