vállalatfelvásárlás
Vállalatfelvásárlás (M&A)

Meggyőződésünk szerint a gazdasági társaságok felvásárlására, fúziójára irányuló ügyletekben történő tanácsadás több a puszta jogi tanácsadásnál. A sikeres tanácsadás előfeltétele azon iparág logikájának és belső dinamikájának megértése....

Részletek

Munkajog

A VJT & Partners nemzetközi szinten elismert munkajogászai kiemelkedő szaktudással és tapasztalatokkal rendelkeznek a munkajogi kérdések széles körében. Ügyfeleink egyöntetű elismerését vívtuk ki azzal, hogy mindig üzleti érdekeik...

Részletek

Jogviták

Nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy a jogviták hatékony kezelése és rendezése kiemelt jelentőséggel bír a gazdasági társaságok cégvezetése számára, ezért mindig szem előtt tartjuk ügyfeleink stratégiai elképzeléseit....

Részletek

Technológia

Munkamódszerünk középpontjában az ügyfél műszaki, technológiai, üzleti elképzeléseinek és céljainak teljes körű megértése, valamint az erre a megértésre alapozott világos, tömör és gyakorlati jogi tanácsok nyújtása áll...

Részletek

Repülés

A VJT & Partners légijogi csapata ebben a speciális iparágban is ad tanácsot ügyfelei számára, amely rengeteg egyedi jellemzővel bír, és ezért a jogi háttér megfelelő ismerete – különösen a versenyjogi és M&A tranzakciók terén – alapvető feltétele a sikernek.

Részletek

Szerződések

Mindig szem előtt tartjuk azt a célt, hogy az általunk készített kereskedelmi szerződéseknek egy lehetséges bírósági felülvizsgálat próbáját is ki kell állniuk. Pontos, de ugyanakkor praktikus jogi szövegeink...

Részletek

Versenyjog

VJT & Partners széles körben ad tanácsokat versenyjogi ügyekben is, legyen szó versenykorlátozó megállapodásokról vagy gazdasági erőfölényes helyzetekről. Kizárólagossági kikötésekkel, versenytilalmi klauzulákkal...

Részletek

Adatvédelem

A magyar adatvédelmi szabályozás egyedülállóan szigorú rendelkezéseinek köszönhetően a multinacionális vállalatok váratlan kihívásokkal néznek szembe, amikor adatfeldolgozót kívánnak igénybe venni...

Részletek

Finanszírozás

Ügyvédeink számottevő tapasztalattal rendelkeznek a finanszírozási ügyletek széles körét illetően, így különösen projektfinanszírozás, film- és akvizíciós finanszírozással kapcsolatos jogi tanácsadás terén....

Részletek

Szellemi alkotások

A VJT & Partners tisztában van azzal, hogy a szellemi alkotások kulcsfontosságú értékei a vállalatoknak, különösen olyan szektorokban, mint az információ technológia és elektronikus hírközlés...

Részletek

Kiszervezés

Egy üzleti folyamat átstrukturálása, racionalizálása vagy modernizálása során a kiszervezés potenciális előnyei rendszeresen mérlegelésre kerülnek. Irodánk ezen előnyök maradéktalan kiaknázásában nyújt segítséget...

Részletek

Kockázati tőke

Irodánk hosszú ideje a magyarországi kockázati tőkebefektetési iparág élvonalába tartozik. Az évek során felhalmozott tapasztalatunk alapvető fontosságú ahhoz, hogy ügyfeleinknek testre szabott szolgáltatást nyújtsunk...

Részletek

Szabályozás

Sikeres és hosszútávú ügyfélkapcsolatot ápolunk számos olyan piaci szereplővel – elsősorban pénzügyi szolgáltatókkal és elektronikus hírközlési szolgáltatókkal --, akik az erősen szabályozott iparágakban meghatározó...

Részletek

Felszámolási és csődjog

A felszámolási és csődjog területén történő jogi tanácsadás különböző jogágak és az ezekhez kapcsolódó üzleti, gazdasági megfontolások átfogó megértését igényli. Irodánk arra törekszik...

Részletek

Vállalatfelvásárlás (M&A)

A VJT & Partners meggyőződése szerint a gazdasági társaságok felvásárlására, fúziójára irányuló ügyletekben történő tanácsadás több a puszta jogi tanácsadásnál. A sikeres tanácsadás előfeltétele azon iparág logikájának és belső dinamikájának megértése, amelyben az ügyfél és a tranzakció többi résztvevője tevékenykedik. Az ügyfelünk igényeire szabott tanácsadás érdekében mindig igyekszünk a legapróbb részletekig megérteni ügyfelünk szándékait és az általa fontosnak ítélt kockázati tényezőket.

Ügyfeleinknek a legkülönbözőbb vállalatfelvásárlási ügyletekben nyújtunk jogi tanácsot, ideértve a részesedésszerzéseket, illetve elidegenítéseket, fúziókat és szétválásokat, az ügylet kezdetétől a jogi átvilágításon és tárgyalásokon keresztül az ügylet lezárását követő szakaszig, mindvégig a munkánk kiváló minősége iránti teljes elkötelezettséggel. Multidiszciplináris csapatunknak az összes releváns területen (beleértve a társasági jogot, a kereskedelmi jogot, a versenyjogot, az ingatlanjogot, a munkajogot továbbá a hatósági szabályozást) meglévő szakértelme képessé tesz bennünket arra, hogy kiemelkedő minőségű szolgáltatást nyújtsunk.

Az elmúlt időszakban az információ-technológia, a hírközlés, az üzleti szolgáltatások és a gépipar területén számos M&A ügyletben képviseltük ügyfeleinket.

 

Elsődleges kapcsolat: Varga János Tamás

János Tamás VargaVállalatfelvásárlási specialistaként számos nemzetközi kockázati tőke befektetőnek és számos nemzetközi stratégiai befektetőnek adott tanácsot magyarországi és nemzetközi vállalatfelvásárlási tranzakciókban. Több mint 60 vállalatfelvásárlási tranzakcióban vett részt vezető jogi tanácsadóként. Levél Varga János Tamásnak

 +36 1 501 9900

 

Kapcsolat: Lovretity András

András LovretityAndrás több, mint 15 évnyi tapasztalatot szerzett a nemzetközi vállalatfelvásárlási, a kockázati tőke befektetési és a vállalat-átszervezési tranzakciókban, továbbá egyéb, projektjellegű munkákban is részt vett. Otthonosan mozog a tranzakciók valamennyi fázisában: az átvilágítástól kezdve a tranzakciós dokumentumok szerkesztésén és tárgyalásán keresztül egészen a tranzakció zárásig.


 Levél Lovretity Andrásnak

 +36 1 501 9900

 

Kapcsolat: Csernus Zoltán

Csernus ZoltánZoltán több mint 14 éve ad tanácsot vállalatfelvásárlási és kockázati tőke befektetési tranzakciókban. Széleskörű társasági jogi és kereskedelmi jogi tapasztalattal rendelkezik, beleértve ebbe a vállalatfelvásárlási tranzakciókban és a különböző kereskedelmi jogi ügyletekben, a szállítási szerződésektől az adásvételi szerződéseken keresztül a franchise ügyletekig nyújtott jogi tanácsadást.


 Levél Csernus Zoltánnak

 +36 1 501 9900

 

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2017

„Igazi szakemberekből álló, szervezett, pontos és megbízható csapat.” A főként határokon átnyúló vállalatfelvásárlási ügyekre specializálódott csapat egyik kulcsembere Lovretity András, akinek elsősorban elmélyült tudását dicsérik az ügyfelek.

Ezen a jogterületen Varga János Tamásról, Csernus Zoltánról és Hacsi Gáborról is elismerően szól a kiadvány.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2017

„A VJT & Partners egyre fontosabb szerepet játszik a hazai vállalatfelvásárlási piacon” – írja irodánkról a Chambers Europe. – „Az iroda jogászai gyakran működnek együtt nemzetközi ügyvédi irodákkal, és így jelentős tapasztalatuk van határon átnyúló tranzakciók hazai vonatkozású ügyleteiben is.”

„A csapat kiváló üzleti érzékkel rendelkezik, pragmatikus és precíz megközelítéssel dolgozik, értékes és jól érthető tanácsokkal támogatja ügyfeleit. Az ügyvédjelöltek hatékonyan segítik az ügyvédek munkáját, és nagyon figyelnek a határidők betartására.”

Az iroda vezető partnerét, Varga János Tamást, valamint Csernus Zoltánt külön is kiemeli a kiadvány: „Varga János Tamás neve már ismerősen cseng a hazai vállalatfelvásárlási piacon. Széleskörű szakértelmének, racionális, nyitott gondolkodásának és professzionalizmusának köszönhetően rendkívül gyorsan átlátja az ügyeket. Nagyon gyakorlatiasan gondolkozik.”

„Csernus Zoltán még a legbonyolultabb ügyeket is gyorsan és hibátlanul megoldja. Egyértelmű tanácsokkal segíti az ügyfelek munkáját.”

Chambers Global
Chambers Global, 2017

„Varga János Tamás széleskörű szakértelmének köszönhetően egyre komolyabb szereplője a magyar társasági jogi piacnak” – írja a Chambers Global szakkiadvány. - „János Tamás gyakorlatias, logikusan gondolkodik, és mindig átlátja az összefüggéseket. Igazi szakember, aki érti az üzleti szempontokat is”.

A Chambers Global idén először Csernus Zoltánt is külön kiemelte társasági jogi kategóriában. „Zoltán pontos instrukciókat és hasznos tanácsokat ad. A legbonyolultabb ügyekben is gyorsan és hibátlanul dolgozik” – idézi a szakkiadvány ügyfeleink véleményét. Zoltán szakterülete kiterjed a forgalmazási, szállítási, ügynöki és franchise szerződések körére.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2016

„Ügyfeleik nagy elismeréssel méltatják a VJT & Partners ügyvédeinek kiváló minőségű munkáját, valamint azt a kivételes képességüket, hogy az ügyfelek tényleges igényeire fókuszálnak és törekszenek annak tökéletes megértésére. "Az üzleti szemléletű és a dolgok egészét látó" Varga János Tamás, valamint a "széles körű és alapos tudással bíró" Csernus Zoltán együtt adtak jogi tanácsot a [...]-nak az [...] felvásárlása során. A csapat 2015 augusztusában tovább bővült Lovretity Andrással, a "kitűnő tranzakciós jogásszal". ”

Chambers Global
Chambers Global, 2016

Varga János Tamás egyre jelentősebb szerepet játszik a magyar M&A tranzakciók világában. Több mint 20 éves tapasztalattal a háta mögött "koordinált, átgondolt és az üzletnek mindenben megfelelő” tanácsokkal látja el ügyfeleit.

"Mindig nagy örömmel dolgozom János Tamással. Kitűnő jogi tanácsokat ad, miközben pontosan érti, mit is akarok tulajdonképpen. Képes arra, hogy az ügyfél fejével gondolkozzon." — mondják az ügyfelek.

Az iroda jelenlegi tranzakciói közül kiemelkedik az Euroventures III LP kockázati tőkebefektetéssel foglalkozó cég egyik magyar portfólió cégének értékesítése.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2015

Varga János Tamás fáradhatatlan, kiváló ügyvéd, aki mindig az ügyfelek érdekeit tartja szem előtt. Ő nyújtott jogi tanácsot a [...] részére egy vezető humánerőforrás céget érintő tranzakcióval kapcsolatban. Az iroda ügyfélkörébe tartozik többek közt az [...], a [...], illetve a [...] is. Csernus Zoltán szintén az ajánlott ügyvédek között szerepel.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2015

Az ügyfelek szerint Varga János Tamás különösen alapos, éles eszű, gyakorlott tárgyalópartner, aki a legapróbb részleteket is szem előtt tartva mindig gyorsan és világosan reagál. Rendkívül ügyfélorientált és rugalmas, felelősségteljes és közvetlen."

Gyakorlatias és keményen dolgozó csapat. Nemcsak a jogban kiválóak, hanem pragmatikus szemléletűek is.

Az ügyvédek gyorsak, lényegre törőek, költséghatékonyak és egyszerű velük dolgozni.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2014

A VJT & Partners társasági és vállalatfelvásárlási csoportját a proaktív és megbízható Varga János Tamás vezeti. A kitűnő szolgáltatásokat nyújtó team tagja Csernus Zoltán is, akinek jellemzése során az ügyfelek kiemelték, hogy minden részletre különösen odafigyel. A csapat az egyik vezető amerikai ügyvédi irodával dolgozott együtt az ARC Group Worldwide határokon átnyúló akvizícióján.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2013

A VJT & Partners megbízható és pontos csapatának szolgáltatásai minden szempontból kiválóak. Az iroda rendszeresen dolgozik kockázati tőkebefektetéseket érintő megbízásokon, valamint különösen aktív a technológiai szektort érintő vállalatfelvásárlások területén is. Varga János Tamás kitűnően átlátja az ügyeket.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2012

Varga János Tamás professzionális csapata mindig a lényegre fókuszál.

Chambers Europe
Chambers Europe, 2012

Az ügyfelek külön kiemelték az iroda társasági jogi és vállalatfelvásárlási csoportjának körültekintő és alapos munkáját. A lelkiismeretes, megbízható és magas színvonalon dolgozó csapat vezetője Varga János Tamás, aki gyakorlott tárgyalópartnerként minden helyzetben gyorsan és világosan reagál, miközben a legapróbb részlet sem kerüli el a figyelmét.

Legal 500 EMEA
Legal 500 EMEA, 2011

A Varga János Tamás vezetésével működő VJT & Partners egy ütőképes, magas színvonalon dolgozó jogi csapat.